IMG_0355

(Tabel hentet fra https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/04/Aftale-endelig.pdf)